« Dylematy przy formułowaniu wymagań dla krótkoterminowych prognoz ruchu dla potrzeb systemów zarządzania ruchem

Rys. 10 Przykład informowania użytkowników poprzez stronę internetową o planowanych remontach i zamknięciach odcinków oraz planowanych imprezach masowych, źródło: http://www.trafficengland.com

Rys. 10 Przykład informowania użytkowników poprzez stronę internetową o planowanych remontach i zamknięciach odcinków oraz planowanych imprezach masowych, źródło: http://www.trafficengland.com