« Dylematy przy formułowaniu wymagań dla krótkoterminowych prognoz ruchu dla potrzeb systemów zarządzania ruchem

Rys. 11 Przykład przedstawiania wyników krótkookresowych prognoz ruchu

Rys. 11 Przykład przedstawiania wyników krótkookresowych prognoz ruchu