« Dylematy przy formułowaniu wymagań dla krótkoterminowych prognoz ruchu dla potrzeb systemów zarządzania ruchem

. 12 Dotychczasowe ustalenia odnośnie wymagań dla modeli do krótkoterminowego prognozowania ruchu

. 12 Dotychczasowe ustalenia odnośnie wymagań dla modeli do krótkoterminowego prognozowania ruchu