Cała treść

IV Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Wczoraj 25 lipca br. odbył się czwarty Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w ramach, którego w Nikozji (Cypr) zorganizowano konferencję dotyczącą bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród młodych ludzi.  Konferencja zorganizowana została przez KE oraz władze Cypru , sprawujące w tym półroczu prezydencję w UE. Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ma na celu podniesienie świadomości w zakresie wyzwań dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród decydentów oraz opinii publicznej, a także przyczynienie się do zmiany zachowań użytkowników dróg. Tematem przewodnim tegorocznej imprezy było bezpieczeństwo młodzieży na drogach. Jak pokazują dane statystyczne wypadki drogowe są najczęstszą przyczyną niepełnosprawności i śmierci wśród młodych ludzi w przedziale wiekowym 18-25 lat, zarówno w Europie jak i na całym świecie. 19% śmiertelnych wypadków na drogach UE w roku 2010 dotyczyła młodych ludzi właśnie w tym przedziale wiekowym. Na zorganizowanych w ramach konferencji całodniowych dyskusjach, prezentacjach i warsztatach spotkali się przedstawiciele różnych grup młodzieżowych, organizacji bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz urzędnicy ze wszystkich państw członkowskich UE oraz krajów ościennych.  Ponadto tegoroczny Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego stał się przyczynkiem do utworzenia European Youth Forum for Road Safety, do którego głównych zadań należy podnoszenie debaty i zwiększanie świadomości na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród rosnącej społeczności młodych europejskich działaczy zaangażowanych w bezpieczeństwo ruchu drogowego.

(Żródło: Komisja Europejska)