Cała treść

Konsultacje społeczene dotyczące systemu eCall

Członkowie grupy doradczej w zakresie systemów ITS (ang. European ITS Advisory Group) zapraszają do opiniowania dokumentu w zakresie wytycznych dla systemu powiadamiania o wypadkach eCall. Niniejszy dokument będzie stanowił podstawę dla aktu delegowanego (aktu nadrzędnego wobec ustaw i konstytucji narodowych) odnoszącego się do zapewnienia interoperacyjnej usługi wśród państw członkowskich UE. System eCall składa się z trzech głównych elementów: urządzenia w pojeździe, sieci łączności oraz Centra Powiadamiania Ratunkowego. Dokument zawiera wymagania odnoszące się do wyżej wspomnianych składowych systemu, a także m.in. wymagania dotyczące prywatności i bezpieczeństwa danych. Termin zakończenia konsultacji to 5 Września 2012 r.