Cała treść

Spotkanie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z Wiceministrem Ministerstwa Transportu CHRL

26 lipca br. w Pekinie Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomir Nowak spotkał się z Wiceministrem Transportu CHRL, Weng Mengyong. Spotkanie to było jednym z najważniejszych punktów programu wizyty Ministra Nowaka w Chinach, która odbywa się na oficjalne zaproszenie Ministra Transportu CHRL. Głównym tematem rozmów były potencjalne polsko-chińskie inwestycje infrastrukturalne w portach morskich i logistyce lądowej. Rozmawiano o działaniach, jakie strona polska i chińska mogą podjąć na rzecz realizacji programu 12 Punktów Premiera Wen Jiabao, mającego na celu pogłębienie współpracy między Europą Środkowo-Wschodnią a Chińską Republiką Ludową m.in. w obszarze infrastruktury. Ministrowi Sławomirowi Nowakowi towarzyszyli przedstawiciele polskich portów – Gdańska, Gdyni i Szczecina-Świnoujścia, PKP Cargo, a także polsko-chińskiego przedsiębiorstwa Chipolbrok.
Tego samego dnia Minister Sławomir Nowak spotkał się również z Prezesem i Dyrektorem Generalnym China CNR Corporation Limited, Xi Guohua. CNR jest drugim największym producentem taboru kolejowego w Chinach. Podczas rozmów zaprezentowano wspólny projekt CNR Jinan i PKP Cargo – nowy typ wagonów towarowych. Związane jest to z realizacją podpisanej w 2009 r. umowy między PKP Cargo S.A. i przedsiębiorstwem Jinan Railway Vehicles Equipment Co. Ltd. (JRVE), będącym częścią korporacji CNR, o powołaniu spółki CNR CARGO WAGON Sp. z o.o. Spółka jest odpowiedzialna za opracowanie biznes planu przyszłej fabryki wagonów w Szczecinie i stanowi przykład aktywnej współpracy firm chińskich i polskich w sektorze transportu. Podczas rozmów Minister podkreślił, że spółka ta może być początkiem szerszej współpracy i zachęcił CNR do poszukiwania partnerów biznesowych wśród polskich producentów taboru kolejowego, w tym także wagonów pasażerskich.

(Źródło: Ministerstwo, Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej)