Cała treść

Inteligentny System Kompleksowej Identyfikacji Pojazdów w Radomiu

Inteligentny System Kompleksowej Identyfikacji Pojazdów – ISKIP doczekał się kolejnego wdrożenia, tym razem w Radomiu. Ten stworzony w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów system jest doskonałym narzędziem dla Inspekcji Transportu Drogowego do wychwytywania przeciążonych pojazdów.Zintegrowany z systemami ważenia dynamicznego (Weight In Motion), precyzyjnie rozpozna wszystkie parametry takiego pojazdu – markę, kolor, typ, numer rejestracyjny, masę całkowitą oraz naciski na poszczególne osie.
Dane z wagi przejazdowej mogą być automatycznie odbierane przez Inspektorów Transportu Drogowego w dowolnym miejscu. Pozwala to na eliminację nadmiernie obciążonych pojazdów z ruchu bez potrzeby ich zatrzymania.
Praktycznie, co 3 samochód ciężarowy jest przeciążony. Niszczy nawierzchnię od 20 do 400 razy bardziej w porównaniu z tym o prawidłowej wadze. Oznacza to znaczne skrócenie czasu życia drogi. W skrajnym przypadku należy ją remontować nie co 10, a co 3 lata. Co roku budżet państwa ponosi z tego tytułu wymierne straty sięgające około 6-8 mld złotych.

(Źródło: Instytut Badawczy Dróg i Mostów)