Cała treść

Nowelizacja ustawy o drogach publicznych w parlamencie

Posłowie przyjęli nowelizację ustawy o drogach publicznych, która wprowadza do polskiego prawa przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE ws. ram wdrażania Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) w obszarze transportu drogowego oraz interfejsów z innymi rodzajami transportu (dyrektywa ITS). Wprowadzony zostaje obowiązek stosowania przez zarządców infrastruktury drogowej zasad wdrażania usług i aplikacji ITS na drogach publicznych, a w przyszłości specyfikacji ITS (po przyjęciu ich przez Komisję Europejską). Inteligentne Systemy Transportowe (ITS) – zgodnie z dyrektywą, służą informatyzacji zarządzania transportem drogowym i zapewnieniu wymiany informacji również z innymi gałęziami transportu. Wykorzystanie systemów ITS ma zwiększyć bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, efektywność systemu transportowego oraz ochronę środowiska naturalnego. W praktyce powinno przełożyć się to m.in. na mniejszą liczbę wypadków drogowych, skrócenie czasu podróży i redukcję emisji spalin do powietrza. Nowe regulacje mają służyć budowaniu interoperacyjnego – działającego sprawnie i bez zakłóceń – systemu zarządzania transportem drogowym na drogach publicznych w wymiarze krajowym i europejskim. Powinny też zapewnić poprawę funkcjonowania transportu drogowego i jakości usług transportowych. Nowelizacją zajmie się teraz izba druga parlamentu. Tekst ustawy przekazany do Senatu tutaj.

 

 

(Źródło: Sejm RP)