Cała treść

Trakcja nad autostradą

Uniwersytet Drezdeński wspólnie z firmą Siemens AG w ramach projektu ENUBA 2 opracowują rozwiązanie polegające na instalacji trakcji elektrycznej nad głównymi drogami w celu zasilania energią elektryczną pojazdów ciężarowych. Projekt zakłada wyposażenie pojazdów ciężarowych także w silniki elektryczne z których energia miałaby zasilać układ napędowy pojazdów. Każdy samochód byłby wyposażony w pantograf, który wysuwałby się w momencie wykrycia trakcji elektrycznej nad pojazdem. Pojazdy na skrzyżowaniach i na “na ostatniej mili” miałyby być zasilane silnikami spalinowymi. Projekt ENUBA 2 rozpoczął się w maju 2012 r. a zakończy się w połowie 2014 r. Budżet projektu to ok. 15 mln. Euro.

(Żródło: POLIS)

(Źródło: www.youtube.com)