Cała treść

XVI Międzynarodowa Konferencja „Komputerowe Systemy Wspomagania Nauki, Przemysłu i Transportu”

W dniach 3-6 grudnia 2012r. w Zakopanem odbędzie się XVI Międzynarodowa Konferencja „Komputerowe Systemy Wspomagania Nauki, Przemysłu i Transportu”, która organizowana jest przez Wydział Transportu i Elektrotechniki Politechniki Radomskiej oraz Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk. Zakres tematyczny konferencji będzie obejmował zastosowanie rozwiązań teleinformatycznych w transporcie, dynamiki i eksploatacji maszyn, a także budownictwo transportowe oraz systemy alarmowe. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Tematyka naukowa:

1. TRANSPORT KOLEJOWY

 • trakcja elektryczna;
 • pojazdy trakcyjne;
 • dynamika pojazdów szynowych;
 • automatyka i sterowanie w transporcie szynowym;
 • diagnostyka toru i taboru;

2. TRANSPORT DROGOWY

 • konstrukcja i badania pojazdów;
 • eksploatacja pojazdów;
 • bezpieczeństwo ruchu;

3. TRANSPORT MORSKI

 • systemy informatyczne statkowe i zabezpieczenia żeglugi;
 • modelowanie ruchu;
 • automatyzacja siłowni okrętowych i sieci energetycznych;
 • automatyzacja procesów obliczeniowych;

4. TRANSPORT LOTNICZY

 • wspomaganie badań;
 • projektowanie konstrukcji;
 • eksploatacja i bezpieczeństwo samolotów;

5. LOGISTYKA

 • logistyka transportu;
 • centra logistyczne;
 • modelowanie systemów logistycznych;
 • BUDOWNICTWO TRANSPORTOWE
 • konstrukcje budowlane i inżynierskie;
 • mechanika nawierzchni kolejowej;
 • mechanika nawierzchni drogowo – lotniskowej;

6. ELEKTROTECHNIKA, ELEKTRONIKA I AUTOMATYKA

 • układy elektryczne i elektroniczne;
 • systemy elektroenergetyczne;
 • systemy pomiarowe;
 • systemy telekomunikacji;
 • automatyzacja procesów przemysłowych;
 • sztuczna inteligencja i systemy eksperckie;

7. ELEKTRONICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ TECHNICZNYCH

 • programowanie w systemach alarmowych;
 • zintegrowane systemy zabezpieczeń;
 • środki techniczne w systemach zabezpieczeń;

8. MECHANIKA

 • budowa i eksploatacja maszyn;
 • mechanika układów złożonych;
 • trybologia;
 • dynamika maszyn;
 • przepływy cieczy i gazów;

9. DYDAKTYKA

 • stanowiska laboratoryjne wspomagane komputerowo;
 • zintegrowane programy symulacyjne;
 • informatyka w dydaktyce szkół wyższych;
 • programy nauczania i szkolenia.

 


(Źródło: Politechnika Radomska)