Cała treść

GDDKiA: We wrześniu powrót do rozmów z koncesjonariuszami o systemie elektronicznego poboru opłat na autostradach

,,Usiądziemy do stołu z partnerami z wszystkich trzech odcinków koncesyjnych A1, A2 i A4’’ – podkreśla Magdalena Jaworska, zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. ,,Wszystkie strony rozmów wydają się być przekonane o potrzebie wprowadzenia systemów poboru opłat na tych odcinkach, które będą wykorzystywać zasoby systemu viaTOLL. I choć technicznych problemów nie ma, to rozmowy o szczegółach, zwłaszcza o systemie rozliczeń, mogą być trudne. Zawarcie stosownych umów będzie możliwe po wprowadzeniu zmian w prawie’’ – podkreślają przedstawiciele resortu transportu. Kolejne, intensywne rozmowy mają rozpocząć się już w przyszłym miesiącu. Jak wyjaśnia Magdalena Jaworska z GDDKiA, jest to możliwe dzięki decyzji ministra transportu, która zezwala na ich kontynuację.
,,Jesteśmy gotowi do tego, żeby rozmawiać z koncesjonariuszami, rozmawiać bardzo szczegółowo i bardzo precyzyjnie’’ – podkreśla w rozmowie z Agencją Informacyjną Newseria.
Chodzi o to, żeby na każdej autostradzie koncesyjnej obowiązywał system elektronicznego poboru opłat, który będzie interoperacyjny z systemem viaTOLL, funkcjonującym na odcinkach zarządzanych przez GDDKiA i który umożliwi wykorzystania urządzenia viaBOX do naliczania opłat za przejazd.
Ma to przede wszystkim ułatwić życie kierowcom, którzy – jeżeli powyższe rozwiązanie wejdzie w życie – nie będą musieli podróżować z kilkoma urządzeniami pokładowymi.
,,Naszą rolą jest ujednolicenie po naszej stronie systemów rozliczeń, bo to jest najważniejszy element. Technicznie problemu nie ma’’ – zapewnia zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.
Zdaniem Magdaleny Jaworskiej, szanse na wdrożenie viaTOLL również na prywatnych autostradach są duże, bo koncesjonariusze są do tego pomysłu przekonani.
,,Problemem są bolesne dla obu stron, rozmowy o szczegółach, ale o tym, jak wprowadzić, a nie, czy wprowadzić. Dyskusje o tym, czy wprowadzić, mamy już za sobą’’ – wyjaśnia.
Najtrudniejsze kwestie dotyczą strony finansowej ujednolicania systemu elektronicznego poboru opłat.
,,Potrzeba precyzyjnych ustaleń, w szczególności co do sposobu rozliczeń i sposobu ponoszenia kosztów. Skoro rezygnujemy z ręcznego poboru opłat od ciężarówek i wprowadzamy pobór elektroniczny, to znaczy, że pojawiają się nowe koszty po stronie koncesjonariuszy czy po stronie poboru opłat jako takiego, ale bardzo duża ilość tych kosztów po prostu ginie’’ – wyjaśnia Magdalena Jaworska.
Negocjacje są konieczne, ponieważ w umowach zawieranych z koncesjonariuszami prywatnych autostrad, które były podpisywane kilkanaście lat temu, nikt nie przewidział wdrożenia elektronicznego systemu poboru opłat.
Kiedy jednolity system będzie obowiązywał na polskich autostradach, jeszcze nie wiadomo.
,,Cały czas mam nadzieję, że to będzie 2013 rok, bardziej II niż I połowa. Zrobimy wszystko, żeby to się udało, bo to jest w interesie wszystkich nas, koncesjonariuszy, generalnego dyrektora, a przede wszystkim w interesie kierowców’’ – mówi Magdalena Jaworska z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
,,O ile mogą się w chwili obecnej toczyć wstępne i warunkowe negocjacje pomiędzy strona publiczną a koncesjonariuszami w kwestii ewentualnego wdrożenia interoperacyjnych elektronicznych systemów poboru opłat na odcinkach autostrad koncesyjnych, to finalizacja tych rozmów (i zawarcie stosownych umów) będzie mogła nastąpić dopiero po wejściu w życie projektowanych zmian ustawowych’’ – podkreśla Mikołaj Karpiński, rzecznik Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w komunikacie przesłanym Newserii. I jak zapewnia, prace nad takimi zmianami już się toczą.
,,Resort proceduje projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych, który przewiduje możliwość zawierania umów pomiędzy podmiotami pobierającymi opłatę za przejazd autostradą, w szczególności pomiędzy GDDKiA a koncesjonariuszami, umożliwiających wdrożenie powyższego rozwiązania’’ – wyjaśnia Mikołaj Karpiński, rzecznik MTBiGM.

(Źródło: Newseria)