Cała treść

Aktualizacja listy rankingowej dla konkursu działania 6.1 – Rozwój sieci drogowych TEN-T

Konieczność aktualizacji listy rankingowej dla konkursu działania 6.1 – Rozwój sieci drogowych TEN-T, podyktowana jest zmianą poziomu dofinansowania projektów, która powstała w wyniku podpisania umów o dofinansowanie oraz aneksów do umów o dofinansowanie. Dodatkowo, w związku z prośbą Miasta Poznania o wycofanie projektu, z listy rezerwowej został wykreślony projekt pn. Przedłużenie ul. Hetmańskiej od ronda Żegrze do III ramy komunikacyjnej oraz budowa odcinka III ramy komunikacyjnej od ul. Hetmańskiej do ul. Krzywoustego.
Obecnie przyznana wartość dofinansowania dla projektów złożonych w ramach konkursu dla Działania 6.1 POIiŚ, które znajdują się na liście podstawowej wynosi łącznie 1 332 145 196,13 PLN.

(Źródło: CUPT)