Cała treść

Minister Sławomir Nowak przedstawił Założenia do Narodowego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

8 sierpnia br. Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomir Nowak wziął udział w debacie nt. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, która odbyła się w Krakowie. Podczas spotkania Minister Sławomir Nowak przedstawił Założenia do Narodowego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W debacie, którą zorganizował Instytut Studiów Strategicznych, uczestniczyli również: Senator Bogdan Klich, Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa oraz dr Tadeusz Syryjczyk, były Minister Transportu i Gospodarki Morskiej w latach 1998 – 2000, ekspert w Zespole Doradców Gospodarczych TOR. Na wstępie swojego wystąpienia Minister Sławomir Nowak zaznaczył, że Narodowy Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego był i nadal jest priorytetem resortu, dlatego zostały rozpoczęte prace nad stworzeniem do niego nowych założeń i wytycznych. Jak podkreślił Minister, zmiany w programie wymogły niechlubne statystyki: 100 osób zabitych w wypadkach drogowych na 1 mln mieszkańców w ciągu roku. W Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej pracujemy nad Narodowym Programem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w oparciu o zasadę INRE, czyli Inżynieria, Nadzór, Ratownictwo i Edukacja. Wszystkie te obszary są kluczowe, żeby zrealizować nasz cel – ograniczenie do 2020 roku ofiar na drodze do maksimum 2000 osób rocznie, co stanowi 50% w porównaniu z rokiem 2010 – podkreślił Minister.
Jak dodał, celem resortu jest osiągnięcie tzw.  „Wizji Zero”, czyli ograniczenia liczny ofiar wypadków śmiertelnych.  Drogą do realizacji tego zadania są pomniejsze cele etapowe zakładające stopniowe zmniejszanie ofiar śmiertelnych wypadków w poszczególnych latach. Równie ważne jest zmniejszenie liczby osób rannych.
Minister Nowak omówił także podjęte w 2012 r. działania w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym m.in. opracowanie instrukcji dotyczącej racjonalnego stosowania lokalnych ograniczeń prędkości czy wprowadzenie jednolitych standardów ratownictwa na autostradach zarządzanych przez różnych operatorów. Minister Sławomir Nowak przekazał również, że głównym priorytetem Narodowego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest walka z piractwem na polskich drogach, czemu ma służyć podniesienie wysokości mandatów drogowych i budowa systemów fotoradarów z równoczesną poprawą infrastruktury drogowej w Polsce.

(Źródło: Ministerstwo Transpotu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej)