Cała treść

Konferencja ,,W kierunku konkurencyjnych i efektywnych źródeł miejskiej mobilności’’

Dnia 17 września br. w Komitecie Regionów w Brukseli odbędzie się Konferencja ,,W kierunku konkurencyjnych i efektywnych źródeł miejskiej mobilności’’ (ang.  Towards competitive and resource efficient urban mobility). Wydarzenie to rozpocznie publiczne konsultacje dotyczące działań UE w zakresie miejskiej mobilności w odniesieniu do Białej Księgi ,,Mapa jednolitego europejskiego obszaru transportu’’ (ang. Roadmap to a Single European Transport Area). Konferencja ma na celu zainteresowanie tematyką miejskiej mobilności  przedstawicieli samorządu terytorialnego, użytkowników, operatorów transportowych oraz sektor przemysłu. Impreza ta dodatkowo będzie stanowić okazję do podsumowania osiągnięć inicjatywy CIVITAS, która rozpoczęła się w 2002 roku i podczas konferencji będzie świętować dziesięciolecie swoich działań na rzecz zrównoważonego transportu miejskiego.

(Źródło: CIVITAS)