Cała treść

Nowe Autobusy i Trolejbusy w Lublinie

ZTM w Lublinie w ramach projektu unijnego pn. „Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie”, którego beneficjentem jest Miasto Lublin, ma zamiar zakupić nowy tabor – 100 autobusów oraz 70 trolejbusów. Przetargi na zakup i dostawę autobusów miejskich zostały już zakończone. Wszystkie nowo zakupione autobusy to pojazdy niskopodłogowe, z klimatyzacją przestrzeni pasażerskiej. Autobusy są również wyposażone w monitoring oraz automaty do sprzedaży biletów.
Zakończyła się również procedura przetargowa na zakup i dostawę 20 trolejbusów z dodatkowym napędem. 31 lipca br. została podpisana umowa z firmą Solaris Bus&Coach – wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę. Wykonawca dostarczy pojazdy Trollino 12, które będą niskopodłogowe, z klimatyzacją przestrzeni pasażerskiej. Trolejbusy będą wyposażone w dodatkowy napęd, który pozwoli im pokonywać odcinki tras nie wyposażone w trakcję trolejbusową. Pojazdy, podobnie jak autobusy będą posiadać monitoring oraz automaty do sprzedaży biletów.
Zakup taboru jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013, Działanie: III.1 Systemy miejskiego transportu zbiorowego. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę  ponad 520 mln zł. Wartość dofinansowania z Unii to ponad 310 mln zł.

(Źródło: Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie)