Cała treść

Inteligentne kamery czuwały nad płynnością ruchu w Londynie

Inteligente kamery pomagały utrzymywać płynność ruchu w Londynie podczas Igrzysk Olimpijskich. Kamery zostały ustawione w pobliżu obiektów olimpijskich i były częścią współfinansowanego przez UE projektu badawczego STADIUM.

Jak działa STADIUM?
Serwer przetwarza otrzymane z kamer dane i za ich pomocą tworzy inteligentne analizy wideo, które wskazują na mapach miejsca, w których nastąpił duży wzrost natężenia ruchu. Pomaga to utrzymać odpowiedni czas przejazdu w okresie bardzo intensywnego ruchu.
Ten zademonstrowany w Londynie projekt ma na celu poprawę wydajności usług transportowych i systemów udostępnianych podczas dużych imprez organizowanych przez duże miasta. Na podstawie doświadczeń zebranych w Londynie podczas tegorocznych Igrzysk Olimpijskich, w RPA podczas Pucharu Świata (2010) orz w Indiach w trakcie Commonwealth Games (2010) opracowany zostanie interaktywny elektroniczny poradnik dla władz lokalnych. STADIUM ITS Online Guide zostanie udostępniony na początku roku 2013 i będzie bezpłatny. Poradnik ten pomoże miastom w integracji inteligentnych systemów transportowych i zarządzaniu ruchem podczas dużych masowych imprez.

(Źródło: POLIS)