Cała treść

Ponad 300 milionów zł dla Rzeszowa na transport miejski

Nowe autobusy, zmodernizowane ulice, buspasy – tyle zyska Rzeszów dzięki środkom z Programu Rozwój Polski Wschodniej. 30 lipca 2012 r. podpisano umowę o dofinansowanie zmian w transporcie publicznym miasta. W uroczystości wzięła udział wiceminister Iwona Wendel. Projekt pn. “Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic” jest przedostatnią umową w Działaniu III.1 Systemy miejskiego transportu zbiorowego, Programu Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW). Obejmować ma nie tylko zakup 80 nowych autobusów miejskich, lecz także rozbudowę i przebudowę wybranych ulic, aranżację buspasów oraz zakup inteligentnego systemu transportowego wraz z platformą teleinformatyczną. Inwestycja ma kosztować łącznie 415 mln zł, z czego 311 mln zł stanowić będzie dofinansowanie z PO RPW.
Inwestycje w transport miejski to jedne z kluczowych działań Programu Rozwój Polski Wschodniej. W pozostałych miastach wojewódzkich makroregionu – w Olsztynie, Białymstoku, Lublinie i Kielcach zrealizowane projekty będą warte około 2 mld zł. Na ulicach miast już pojawiły się nowe autobusy i trolejbusy oraz systemy informacji pasażerskiej. Do Olsztyna po 50 latach powrócą tramwaje. Umowa na modernizację transportu publicznego w Olsztynie zostanie podpisana do końca roku.

(Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego)