Cała treść

Łódzka Kolej Aglomeracyjna ze wsparciem z UE

W dniu 20 sierpnia 2012 r. w siedzibie CUPT została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. ”Budowa systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej”, będącego jednym z projektów wpisanych na listę projektów indywidualnych w ramach działania 7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych.Umowę podpisał dyrektor Pan Szymon Puczyński oraz ze strony Beneficjenta Pan Maciej Andrzej Głowacki – Prezes Zarządu ŁKA Sp. z o.o.
Całkowity koszt projektu wynosi 403.100.520,00 PLN, zaś kwota wydatków kwalifikowanych to 327.424.000,00 PLN, z czego 59% stanowić będą środki z UE.
W ramach przedsięwzięcia planowany jest zakup taboru (20 szt. EZT) oraz zaprojektowanie oraz budowę zaplecza technicznego do obsługi ww. taboru. Przedmiotowe zaplecze zostanie zlokalizowane w obszarze stacji kolejowej Łódź Widzew.
W wyniku realizacji projektu nastąpi poprawa funkcjonowania i integracja infrastrukturalna wszystkich gałęzi transportu funkcjonujących w aglomeracji łódzkiej. Nastąpi również znaczna poprawa komunikacji pomiędzy miejscowościami ościennymi a Centrum miasta Łodzi.
Strategia w zakresie integracji z innymi systemami transportu zakłada:
1. Integrację z siecią publicznego transportu lokalnego – realizowaną przede wszystkim poprzez powiązanie z przystankami i dworcami autobusowymi, a także z siecią tramwajową;
2. Integrację z siecią publicznego transportu regionalnego;
3. Integrację z siecią transportu krajowego;
4. Integrację z siecią transportu międzynarodowego;
5. Integrację z transportem indywidualnym;
6. Integrację taryfową – wspólny bilet.

(Źródło: CUPT)