« Automatyczne monitorowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego- innowacyjność i komplementarność technologiczna

Rys. 1 odczyt zmiany świetlnej przez detektor sygnalizacji

Rys. 1 odczyt zmiany świetlnej przez detektor sygnalizacji