« Automatyczne monitorowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego- innowacyjność i komplementarność technologiczna

Rys. 2 przedstawia pomiar i zebranie dodatkowego materiału o wykroczeniu

Rys. 2 przedstawia pomiar i zebranie dodatkowego materiału o wykroczeniu