Cała treść

Autostrada A2: Szansa na węzeł w Łagowie?

23.08.2012 r. Marszałek Elżbieta Polak i wicemarszałek Jacek Hoffmann spotkali się z GDDKiA, samorządowcami i przedsiębiorcami, którzy mieszkają i pracują na terenie oddziaływania autostrady A2. Spotkanie dotyczyło możliwości przyspieszenie budowy węzłów w Łagowie i Myszęcinie, które – zgodnie z planami Autostrady Wielkopolskiej – miały powstać dopiero po 2020 r. Samorząd województwa wraz z partnerami będzie lobbował o przyspieszenie budowy. To już kolejne spotkanie samorządu województwa lubuskiego z przedstawicielami gmin Łagów, Lubrza i Szczaniec oraz przedsiębiorcami z tych terenów. Chodzi o przyspieszenie budowy węzłów w Łagowie i Myszęcinie. W spotkaniu wziął udział także Przemysław Hamera, dyrektor zielonogórskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Spotkanie miało charakter roboczy. Dotyczyło węzłów na autostradzie A2, które zgodnie z przyjętym przez inwestora harmonogramem, są zaplanowane do realizacji po 2020 r. – czyli węzły w Łagowie i Myszęcinie.
‘’Mamy wyraźne sygnały, że nie uda się jednocześnie wybudować obu węzłów. Andrzej Patalas, były już prezes Autostrady Wielkopolskiej, który był obecny na sesji sejmiku w lutym, powiedział, żeby czerpać nie chochlą, a łyżeczką. Dlatego zamierzamy się skupić na razie na przyspieszeniu budowy jednego zjazdu’’ – mówiła marszałek Elżbieta Polak.
Przemysław Hamera, dyrektor GDDKiA, przedstawił możliwości przyspieszenia inwestycji. ‘’Jedyną osobą, która może podjąć taką decyzję, jest minister transportu. Te dwa węzły zaplanowane są do realizacji w VII etapie. Po wakacjach przeprowadzimy badania natężenia ruchu na lubuskim odcinku A2. Żeby przyspieszyć budowę, powinien on wynieść 45 tys. aut na dobę. Ale ważny jest także montaż finansowy zadania’’ – mówił. I dodał, że zanim inwestycja ruszy, muszą powstać jeszcze dokumenty: decyzje środowiskowe, projekt. Przeprowadzenie inwentaryzacji środowiskowej, wydanie decyzji i projektowanie mogą zająć pięć lat.
Przemysław Hamera zaznaczył, że ruch na A2 zmieni się na pewno po otwarciu węzła w Jordanowie (2013 r.). Wpływ na ruch na autostradzie może mieć także ewentualne wprowadzenie opłat na drodze krajowej nr 92.
Podczas spotkania uzgodniono, że samorząd województwa zaproponuje ministrowi transportu montaż finansowy, który zakłada partycypację w kosztach budowy. ‘’Konieczne będzie zweryfikowanie naszych wieloletnich planów inwestycyjnych. Pieniądze na budowę mogą się znaleźć w nowej perspektywie finansowania unijnego. Swój udział finansowy zapowiedzieli także przedsiębiorcy’’ mówi Elżbieta Polak. I dodaje, że wspólnie z samorządowcami i właścicielami firm samorząd województwa zbierze argumenty przemawiające za przyspieszeniem budowy węzłów.

(Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego)