Cała treść

Komisja Europejska zaprasza do składania propozycji dotyczących FP7

Komisja Europejska zachęca do składania propozycji dotyczących opracowania zintegrowanego, bezpieczniejszego, bardziej ekologicznego i inteligentnego ogólnoeuropejskiego systemu transportowego. Cele na rok 2013 koncentrując się wokół trzech głównych wyzwań społeczno-ekonomicznych:

  • Eko-innowacje: dekarbonizacja systemu transportowego i efektywnego korzystania z zasobów naturalnych;
  • Bezpieczna i płynna mobilność: optymalizacja wydajności, bezpieczeństwa i niezawodności systemu transportowego;
  • Wzrost konkurencyjności i innowacyjności poprzez: wzmocnienie konkurencyjności europejskiego sektora transportu.

Końcowy termin składania aplikacji upływa 14 listopada 2012 roku. Więcej informacji tutaj.

(Źródło: CIVITAS)