Cała treść

Rząd przyjął projekt nowelizacji Prawa lotniczego

28 sierpnia br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo lotnicze, przedłożony przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Zaproponowano rozwiązania, które mają zapewnić trwały rozwój rynku lotniczego w Polsce, wzmocnić jego konkurencyjność oraz lepiej dostosować infrastrukturę lotniskową do potrzeb użytkowników, w tym przewoźników lotniczych. Nowe regulacje wdrażają postanowienia dyrektywy 2009/12/WE w sprawie opłat lotniskowych. Chodzi o uszczegółowienie przepisów prawa lotniczego dotyczących konsultacji, ustalania i zatwierdzania opłat lotniskowych na lotniskach obsługujących powyżej 5 mln pasażerów rocznie. Nowe regulacje mają obowiązywać po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

(Źródło: Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej)