Cała treść

IX Konferencja Naukowo – Techniczna ‘’ Systemy Transportowe – Teoria i Praktyka’’

17 września br. w Katowicach odbędzie się IX Konferencja Naukowo – Techniczna ‘’Systemy Transportowe – Teoria i Praktyka’’, której organizatorem jest Katedra Inżynierii Ruchu Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej. Tematem przewodnim konferencji jest komodalność transportu. Honorowy patronat nad imprezą objęło Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Marszałek Województwa Śląskiego. Patronem medialnym konferencji jest Przegląd-ITS.
Celem konferencji jest przedstawienie problemów i dyskusja nad zagadnieniami dotyczącymi systemów transportowych. Kwestie poruszane podczas konferencji będą rozważane w następujących sekcjach tematycznych:
•        modelowanie systemów transportowych;
•        transport w miastach i regionach;
•        logistyka i rozwój systemów transportowych;
•        systemy transportowe w Unii Europejskiej.
Więcej informacji na temat konferencji tutaj.