Cała treść

O rozwoju kolei podczas XXII Forum Ekonomicznego w Krynicy

5 września br. w ramach drugiego dnia Forum Ekonomicznego w Krynicy, odbył się zorganizowany przez Grupę PKP S.A. panel pt. ‘’Rozwój przewozów towarowych – wielka szansa dla polskiej gospodarki’’. W spotkaniu  tym udział wziął Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomir Nowak. W swoim wystąpieniu szef resortu transportu odniósł się do przyjętego przez Radę Ministrów projektu budżetu na przyszły rok. Potwierdził, że PKP PLK będzie miało większy udział w podziale środków z akcyzy, niż miało to miejsce w tym roku. Oznacza to, że zarządca infrastruktury dostanie wszystkie środki na inwestycje, o które występuje.
Minister podkreślił, że kolej jest dla niego priorytetem. ‘’Nasze zadanie do wykonania to restrukturyzacja zarządcy infrastruktury PKP PLK oraz dalszy rozwój’’ – powiedział Minister Nowak. Jak podkreślił, od jesieni 2011 r. realizowany jest bardzo ambitny program wieloletnich inwestycji kolejowych. Obejmuje on m.in. wielkie modernizacje, takie jak linię E65 z Gdańska przez Warszawę do Krakowa i Katowic, którą w 2014 r. pojedzie kolej dużych prędkości Pendolino. Skróci to czas przejazdu między Krakowem a Warszawą poniżej 2 godzin, a między Gdańskiem a Warszawą do 2 godzin 20 minut. Kolej będzie się w Polsce rozwijała i racjonalizowała. ‘’Wiem, że to jest długa droga, zwłaszcza, że nakłady inwestycyjne na kolei są gigantyczne’’ – zaznaczył Minister.

(Źródło: Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej)