Cała treść

Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej

30 sierpnia br.  Zarząd Województwa Podlaskiego podpisał umowę na realizację projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Podlaskie”  w ramach PO Rozwój Polski Wschodniej. Prace przygotowawcze, w tym studium wykonalności, zostały zakończone i można już przejść do opracowania właściwego projektu ścieżek rowerowych. Projekt „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej” dotyczy przygotowania i uruchomienia trasy rowerowej w pięciu województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim i podkarpackim. Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013.
Długość trasy rowerowej realizowanej w województwie podlaskim będzie wynosić 592,327 km. Trasa przebiegać będzie przez teren 53 partnerów, 9 powiatów oraz 36 gmin województwa podlaskiego, które będą partnerami w projekcie wraz z nadleśnictwami, Wigierskim Parkiem Narodowym oraz GDDKiA (część szlaku będzie biegła po drogach krajowych).
Projekt ścieżek rowerowych, to drugi duży projekt po sieci szerokopasmowej, o takim zasięgu w tej części Polski. Podobnie jak inne projekty liniowe, przebiegające przez wiele gmin, powiatów, tak i  ten dotyczący ścieżek napotyka różne przeszkody terenowe, dodatkowo są pewne ograniczenia finansowe,  to wszystko przekłada się na to, że przygotowanie projektu trwało tak długo. ‘’Jeżeli chodzi o infrastrukturę tego przedsięwzięcia to poza tym, że zostanie wybudowany ciąg tras rowerowych, poprzez modernizację częściowo już istniejących dróg, a częściowo poprzez dobudowę, przebudowę chodników czy poboczy na jezdni, żeby utworzyć trasę rowerową, to dodatkowo będą modernizowane skrzyżowania  i obiekty inżynierskie, po to by sprawnie poprowadzić ścieżkę. W ramach prowadzonej trasy rowerowej powstanie również 68 Miejsc Obsługi Rowerzystów w skrócie MOR’’ – wyjaśnił dyrektor Depratamentu Polityki Regionalnej Wiesław Kamieński. Harmonogram realizacji projektu zakłada rozpoczęcie działań w III kwartale 2012 roku, a zakończenie projektu planowane jest do końca  2015 roku. Projekt realizowany będzie w dwóch etapach. Całkowity koszt realizacji trasy rowerowej w województwie podlaskim wynosi  58 951 443,45 PLN, z czego przewidywane dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 48 557 215,58 PLN (85 proc.), dofinansowanie z budżetu państwa 5 712 613,59 PLN (10 proc.) oraz wkład własny Województwa Podlaskiego 2 856 306,81 PLN (5 proc).

(Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego)