Cała treść

Łódzka Kolej Aglomeracyjna coraz bliżej

Zrealizowano kolejny kamień milowy w powstaniu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. W Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie podpisana została umowa o dofinansowanie projektu ze środków unijnych. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 403 mln zł, a wydatki kwalifikowane to 327,4 mln zł. 59% tej sumy (193 mln zł) będzie finansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. W połączeniu z gwarancjami bankowymi zapewni to finansowanie projektu w 100 procentach.
’Ten projekt, mający swoją trzyletnią historię, znalazł swój formalny finał’’ –mówi marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień. ’’Zaczął się od pisma ówczesnego ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka, który zaproponował aglomeracji łódzkiej, nieobjętej planem przygotowań do EURO 2012, 100 mln euro na transport publiczny’’.
’To ważny element transportu w województwie łódzkim, którego beneficjentami będą mieszkańcy regionu’’ – podkreślał wicemarszałek Sejmu RP Cezary Grabarczyk. ‘’Projekt pn. Budowa systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej obejmuje zakup 20 elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) przeznaczonych do pasażerskich przewozów aglomeracyjnych oraz zaprojektowanie i budowę obiektu pełniącego funkcję zaplecza technicznego dla taboru Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej’’.
Zakupiony w ramach projektu tabor będzie spełniał nowoczesne standardy związane z bezpieczeństwem i ochroną środowiska. ‘’Priorytetem jest zapewnienie komfortu pasażerom poprzez przestrzenne, klimatyzowane wnętrza pojazdów, ergonomiczne fotele oraz dostosowanie pociągów do potrzeb osób o ograniczonej mobilności, a także możliwość przewozu większego bagażu czy rowerów’’ – kontynuował marszałek Stępień. Pojazdy będą także wyposażone w kamery monitorujące wnętrze i otoczenie pojazdów oraz wyświetlacze LCD wraz z systemem umożliwiającym nadawanie komunikatów z kabiny maszynisty. Dodatkowo będą także zamontowane urządzenia Europejskiego Systemu Sterowania Pojazdem (ECTS), zapewniające bezpieczeństwo  podróżnym korzystającym z usług ŁKA na trasach szlaków kolejowych.
Pierwsze pociągi przybędą do Łodzi w kwietniu 2014 roku. ‘’Pojazdy będą dostarczane w trzech partiach do końca 2014 r.’’ – poinformował prezes ŁKA Sp. z o.o Maciej Głowacki. ‘’Pierwszych sześć ma zacząć kursować w kwietniu 2014 roku, kolejnych dziesięć w październiku’’.
Ponadto w rejonie stacji Łódź – Widzew powstanie zaplecze techniczne, na terenie którego prowadzone będą prace związane z bieżącym utrzymaniem, przeglądy i naprawa taboru. Inwestycja obejmuje m.in. budowę hali technologicznej wraz z układem torowym z systemem rozjazdów i sterowaniem automatycznym, myjnię taboru, punkty utrzymania czystości. Planowany termin przekazania do eksploatacji obiektu to II połowa 2014 r.

(Żródło: Urząd Marszałkowski w Łodzi)