Cała treść

Autostradowa Obwodnica Rzeszowa już otwarta

Mapa drogowa Polski powiększyła się wczoraj o kolejne 15 kilometrów tras szybkiego ruchu. Bezkolizyjna obwodnica Rzeszowa dołączyła do 250 kilometrów dróg ekspresowych i autostrad oddanych od początku roku do użytku kierowców. To kolejna inwestycja, która powstała przy wykorzystaniu środków unijnych. Od wczoraj kierowcy mogą korzystać z nowego 15 kilometrowego odcinka bezkolizyjnej obwodnicy Rzeszowa. Ta nowa pozwalająca na komfortową jazdę arteria, usprawni ruch oraz zapewni oszczędność czasu wszystkim, którzy będą podróżować pomiędzy DK19 i DK9.
Oddana do ruchu część tzw. autostradowej obwodnicy Rzeszowa stanowi odcinek autostrady A4 węzeł Rzeszów Centralny, węzeł  Rzeszów Wschód oraz drogi ekspresowej S19 Stobierna – węzeł Rzeszów Wschód.
To pierwsze odcinki autostrady A4 oraz drogi ekspresowej S19 oddane do użytku na Podkarpaciu. Docelowo stanowić one będą część układu komunikacyjnego tras szybkiego ruchu, który umożliwi odciążenie centrum Rzeszowa od ruchu tranzytowego nakładającego się na lokalny ruch miejski oraz usprawni przejazd przez miasto od strony północnej.
Podkarpacka inwestycja jest kolejnym projektem, do powstania którego GDDKiA wykorzystała środki unijne. Obie inwestycje bowiem (A4 i  S19) współfinansowane były przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

(Źródło: GDDKiA)