Cała treść

Ledowe tablice usprawnią ruch na przejściach granicznych

20 tablic ledowych zamontowano na przejściach granicznych w Medyce i Krościenku. Zakupił je Podkarpacki Urząd Wojewódzki. Dzięki tablicom będzie można regulować ruch graniczny w zależności od aktualnej sytuacji i natężenia ruchu. Tablice ledowe zostały kupione we współpracy z Bieszczadzkim Oddziałem Straży Granicznej ze środków budżetu państwa i Funduszu Granic Zewnętrznych. Na tablicach wyświetlana jest informacja dotycząca organizacji ruchu podróżnych na poszczególnych pasach. W zależności od natężenia ruchu pasy będą mogły zmieniać swoje przeznaczenie. W przypadku, gdy na przykład okaże się, że do odprawy czeka więcej cudzoziemców, pasy przeznaczone dla obywateli UE zostaną zamienione na pasy dla cudzoziemców, a informacja zostanie wyświetlona na tablicy.

(Źródło: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie)