Cała treść

Spotkanie w ramach projektu EYEVID

W piątek 7 września 2012 roku w siedzibie Instytutu Transportu Samochodowego odbyło się pierwsze spotkanie konsorcjum projektu EYEVID. W zebraniu wzięli udział przedstawiciele członków konsorcjum, w tym: Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej, Politechniki Rzeszowskiej, firmy ODIUT Automex Sp. z o.o., firmy Neuro Device Group Sp. z o.o., oraz Instytutu Transportu Samochodowego.
Na spotkaniu poruszono zarówno kwestie formalnej współpracy w ramach konsorcjum, jak również omówiono najważniejsze zagadnienia merytoryczne projektu.
Projekt EYEVID uzyskał decyzję o finansowaniu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach I konkursu Programu Badań Stosowanych. Projekt ma na celu wytworzenie metod i narzędzi pozwalających na obiektywną ocenę bezpieczeństwa ruchu na drogach, a przede wszystkim lokalizacji kluczowych elementów infrastruktury drogowej, z uwzględnieniem ich postrzegania przez kierowcę. Wytworzone narzędzia dedykowane będą audytorom brd, którzy przeprowadzają oceny i audyty dróg leżących w transeuropejskiej sieci transportowej – TEN-T. W ramach projektu planowane jest wykorzystanie nowoczesnych urządzeń okulograficznych oraz wysokiej klasy symulatorów jazdy.
Rozpoczęcie projektu, którego realizacja ma potrwać 30 miesiący, zaplanowano na listopad tego roku.

(Źródło: Instytut Transportu Samochodowego)