Cała treść

My budujemy, Unia płaci. Kolejne miliardy z Unii wracają do Polski

30 miliardów złotych  trafi w tym roku do Polski z Komisji Europejskiej z projektów drogowych realizowanych przez GDDKiA.  To wartość tegorocznej refundacji  wydatków na inwestycje GDDKiA w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Tylko w tym tygodniu GDDKIA odda kierowcom ponad 40 km nowych tras szybkiego ruchu, co w sumie daje 293 km nowych tras szybkiego ruchu (autostrad i dróg ekspresowych) udostępnionych do ruchu od początku tego roku. Wydatki poniesione na budowę części z nich sukcesywnie refundowane są przez Unię Europejską. Środki refundowane przez Komisję Europejską zasilają Krajowy Fundusz Drogowy, który finansuje inwestycje w sieci dróg krajowych, a tylko w 2012 roku Komisja przekaże do Polski 12,4 mld zł. Łącznie do końca roku spłynie niemal trzy czwarte środków zaplanowanych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na projekty drogowe GDDKiA.

 

(Źródło: GDDKiA)