Cała treść

IX Konferencja Naukowo – Techniczna ‘’ Systemy Transportowe – Teoria i Praktyka’’

IX Konferencja Naukowo – Techniczna ‘’ Systemy Transportowe – Teoria i Praktyka’’

Dnia 17 września br. w gmachu Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej w Katowicach, odbyła się zorganizowana przez Katedrę Inżynierii Ruchu Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej IX Konferencja Naukowo – Techniczna ‘’Systemy Transportowe Teoria  i Praktyka’’. Patronat honorowy nad imprezą objął Sławomir Nowak – Minister Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Adam Matusiewicz – Marszałek Województwa Śląskiego. Hasło przewodnie tegorocznej konferencji  to ‘’Komodalność Transportu’’. Wśród uczestników konferencji znaleźli się liczni przedstawiciele środowisk akademickich oraz instytucji zarządzających infrastrukturą drogową oraz transportem publicznym, m.in. z: Politechniki Śląskiej, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu, GDDKiA oraz Uniwersytetu Szczecińskiego. Nie zabrakło  także gości zza granicy Yuriy Chibisovi Grigoriy Mozolevich z Uniwersytetu w Dniepropietrowsku, a także Libor Ižvolt, Peter Kupčuliak oraz Alžbeta Pultznerová z Uniwesytetu w Żylinie.  Przedstawicielem ITS POLSKA na konferencji był Krzysztof Modelewski. Patronat medialny nad imprezą objął Przegląd-ITS.
Tegoroczna konferencja podzielona została na trzy części:

  • sesję plenarną;
  • pokaz symulatorów;
  • obrady w sekcjach tematycznych: modelowanie systemów transportowych, transport miejski i regionalny, logistyka i rozwój systemów transportowych.

Celem konferencji było przedstawienie problemów i zainicjowanie dyskusji nad zagadnieniami dotyczącymi

dr inż. Grzegorz Sierpiński podczas otwarcia części plenarnej konferencji

systemów transportowych.
Otwarcia części plenarnej konferencji dokonał dr inż. Grzegorz Sierpiński – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, przewodniczącym  sesji plenarnej był mgr inż. Jacek Stumpf – Wydziału Dokumentacji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach.
Kwestie poruszane podczas konferencji były rozważane w następujących sekcjach tematycznych:
•        modelowanie systemów transportowych;
•        transport w miastach i regionach;
•        logistyka i rozwój systemów transportowych;
•        systemy transportowe w Unii Europejskiej.
Wygłaszane podczas konferencji referaty pozwoliły uczestnikom zapoznać się m. in. z takimi kwestiami jak: organizacja transportu publicznego na obszarze aglomeracji katowickiej, technicznye i eksploatacyjne aspekty zastosowań  autobusów z silnikiem elektrycznym w publicznym transporcie zbiorowym, analiza metod generowania zmiennych

Symulator dachowania

wejściowych dla probalistycznych modeli procesów transportowych czy też budowa modeli specjalizowanych sterowników ruchu drogowego w językach opisu sprzętu. Na koniec każdej z trzech sekcji tematycznych zaplanowano obrady podczas, których uczestnicy konferencji mogli kierować do prelegentów pytania. W ramach konferencji odbył się również zorganizowany przez Centrum Edukacji Zawodowej CARGO pokaz symulatorów podczas, którego uczestnicy konferencji mieli niecodzienną okazję wypróbować symulator jazdy oraz symulator dachowania. Fotorelacja z konferencji tutaj.