Cała treść

Konwent Marszałków Województw RP: drogowe plany rządu z Lubuskiem na mapie

Podczas Konwentu Marszałków Województw RP, który w czwartek, 13 września br. rozpoczął się w Zielonej Górze, Przemysław Hamera, dyrektor zielonogórskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przedstawił Program budowy dróg krajowych na lata 2011-2015. Jednym z przykładów było województwo lubuskie.
Przyjęty przez rząd program zawiera m.in. listę priorytetowych zadań inwestycyjnych, które zostaną rozpoczęte do 2013 r. Określono wielkość środków przeznaczonych na jego finansowanie, które będą pochodzić z Krajowego Funduszu Drogowego (KFD) oraz z budżetu państwa.
Przewidywane efekty realizacji Programu do końca roku 2013:

 • stworzenie sieci autostrad o łącznej długości około 810,4 km (łącznie z odcinkami budowanymi w systemie koncesyjnym/ partnerstwa publiczno-prywatnego – 168,3 km);
 • stworzenie sieci dróg ekspresowych o łącznej długości 782,5 km;
 • budowa 26 obwodnic drogowych (o łącznej długości 203 km) miejscowości dotkniętych wysoką uciążliwością ruchu tranzytowego z zachowaniem dbałości o ochronę obwodnic przed nową zabudową,
 • przebudowa odcinków dróg krajowych (pod kątem poprawy bezpieczeństwa ruchu);
 • poprawa stanu nawierzchni na drogach krajowych tak, aby w 2012 roku 66 proc. sieci dróg krajowych było w stanie dobrym, a 34 proc. w stanie niezadowalającym i złym.

Priorytetami inwestycyjnymi do 2015 r. będzie budowa autostrad i dróg ekspresowych:

 • autostrada A1 – zakończenie budowy na całym przebiegu;
 • autostrada A2 – zakończenie budowy na odcinku Świecko-Mińsk Mazowiecki, rozpoczęcie (w miarę możliwości) budowy odcinka Mińsk Mazowiecki-wschodnia granica państwa;
 • autostrada A4/A18 – zakończenie budowy na całym przebiegu;
 • autostrada A8 – zakończenie budowy na całym przebiegu;
 • drogi ekspresowe: S1, S2, S3, S5, S7, S8, S17, S19, S69.

Budowa autostrad i dróg ekspresowych będzie realizowana w trzech systemach:

 • system koncesyjny/partnerstwo publiczno-prywatne;
 • system tradycyjny – realizacja budowy przez GDDKiA;
 • system tradycyjny – realizacja przez spółkę drogową specjalnego przeznaczenia powoływaną przez ministra infrastruktury.

Łączna wartość wydatków na realizację Programu w latach 2011-2013 wynosi 72 430 378,8 tys. zł – 63 335 954,8 tys. zł pochodzić będzie z KFD, pozostałe 9 094 424,0 tys. zł – z budżetu państwa. Należy podkreślić, że wydatki na program w tych latach mogą ulec zmianie – np. z powodu zmiany warunków przetargu czy konieczności wykonania dodatkowych prac.
Lubuskie drogi w programie krajowym
Przemysław Hamera, dyrektor zielonogórskiego oddziału GDDKiA omówił realizację programu również w kontekście regionalnym – na przykładzie województwa lubuskiego. Mówił o oddanym w ub. roku lubuskim odcinku autostrady A2, przebiegającej przez region autostradzie A18. ‘’Jedną z najważniejszych inwestycji drogowych nazywanych kręgosłupem województwa jest S3. Lubuski odcinek został podzielony na pięć mniejszych. W realizacji są teraz odcinki od Gorzowa do Międzyrzecza i od Międzyrzecza do Sulechowa’’ – mówił Przemysław Hamera. Koszt tego zadania to 3,6 mld zł.