Cała treść

Rotterdam bada wykorzystanie pojazdów elektrycznych

Rotterdam dąży do popularyzacji elektrycznej mobilności w mieście poprzez  zainicjowanie programu “Rotterdam Electric Driving Test“. Jest to największe badanie pojazdów elektrycznych w Holandii, którego celem jest ocena korzystania z pojazdów pod względem kwestii bezpieczeństwa, hałasu i wpływu na środowisko. Inicjatywa ta finansowana jest przez rząd holenderski. Electric test rozpoczął się w 2010 r. i będzie trwał aż do lata 2013. Obecnie badaniem objęto  75 elektrycznych samochodów osobowych i dostawczych, 100 kierowców i 66 punktów ładowania, które są monitorowane.
W ramach badania 49 samochodów wyposażono w komputer pokładowy do monitorowania zużycia energii, prędkość i przebytej odległość. Punkty ładowania są monitorowane, aby zbadać, jak długo trwa ładowanie i gdzie to się robi: w domu, w biurze czy na stacjach ładowania. Rotterdam ma na celu wzmocnienie zainteresowania wprowadzeniem napędu elektrycznego jak czystego, cichego i energooszczędnego transportu. Do końca 2014 roku w Rotterdamie planuje się utworzenia 1000 punktów ładowania dla samochodów elektrycznych.

(Źródło: ELTIS)