Cała treść

Już dzisiaj rozpoczyna się seminarium ,,Inteligentne systemy transportu drogowego w obszarze dróg samorządowych: wojewódzkich, powiatowych, miejskich i gminnych. Problemy, innowacje i rozwiązania’’

Dzisiaj w Hotelu Focus w Lublinie rozpoczyna się seminarium ,,Inteligentne systemy transportu drogowego w obszarze dróg samorządowych: wojewódzkich, powiatowych, miejskich i gminnych. Problemy, innowacje i rozwiązania’’. Organizatorami tego wydarzenia są Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA oraz ITS POLSKA – Regionalny Oddział Lubelski. Patronat medialny nad imprezą objęły liczne portale internetowe, w tym ,,Przegląd-ITS’’. Celem seminarium jest zaprezentowanie sposobów ochrony dróg samorządowych i miejskich przed nadmierną eksploatacją i degradacją. Podczas licznych wystąpień przedstawione zostaną zagadnienia: modelowania ruchu w tym koncepcja centrum zarządzania ruchem w Lublinie, współpraca z urbanistami i architektami, sterowanie i zarządzanie ruchem kolejowym – telematyka, innowacyjne rozwiązania techniczne dla inteligentnego sterowania ruchem, działania kontrolne i nadzór nad nadmierną degradacją i eksploatacją dróg (m.in. preselekcja wagowa, pobór opłat) oraz akty prawne. Pprogram seminarium dostępny tutaj. Redakcja ,,Przeglądu-ITS’’ zaprasza do zapoznania z relacją z imprezy w przyszłym tygodniu.

(Źródło: ITS POLSKA)