Cała treść

‘’Inteligentne systemy transportu drogowego w obszarze dróg samorządowych: wojewódzkich, powiatowych, miejskich i gminnych. Problemy, innowacje i rozwiązania’’- relacja z seminarium w Lublinie

W miniony piątek w Hotelu Focus w Lublinie odbyło się seminarium pt. ‘’Inteligentne systemy transportu drogowego w obszarze dróg samorządowych: wojewódzkich, powiatowych, miejskich i gminnych. Problemy, innowacje i rozwiązania’’.  Patronat honorowy nad imprezą objął Marszałek Województwa Lubelskiego – Krzysztof Hetman. Pomysłodawcą seminarium był Regionalny Oddział Lubelski  ITS POLSKA, który wraz ITS POLSKA zorganizował to spotkanie. W seminarium udział wzięły 64 osoby związane z tematyką inteligentnych systemów transportowych. Reprezentanci sektora usług stanowili 41%, jednostek samorządowych – 35%, uczelni – 5 %, instytutów badawczych i organizacji – 14%, a prasy – 5%.
Otwarcia seminarium dokonali Prezes ITS POLSKA – Marek Litwin oraz Lider Regionalnego Oddziału Lubelskiego – Jerzy Ekiert.
Celem seminarium było zaprezentowanie sposobów ochrony dróg samorządowych i miejskich przed nadmierną eksploatacją i degradacją. Podczas licznych wystąpień przedstawione zostały zagadnienia: modelowania ruchu w tym koncepcja centrum zarządzania ruchem w Lublinie, współpraca z urbanistami i architektami, sterowanie i zarządzanie ruchem kolejowym – telematyka, innowacyjne rozwiązania techniczne dla inteligentnego sterowania ruchem, działania kontrolne i nadzór nad nadmierną degradacją i eksploatacją dróg (m.in. preselekcja wagowa, pobór opłat) oraz akty prawne.
Wśród uczestników i prelegentów seminarium znaleźli się m.in.: Jacek Czerniak-poseł RP, Stanisław Żmijan z Sejmowej Komisji Infrastruktury, Mariusz Szabała z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego, Tadeusz Laskowski z U.M. Lublin, Andrzej Matacz z Wydziału Inżynierii Ruchu U.M. Lublin, Robert Łysakowski z KMP w Lublinie oraz Michał Tyburek – Dyrektor Departamentu Polityki Transportu i Drogownictwa Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.
Patronat medialny nad wydarzeniem obiął Przegląd-ITS. Patronami merytorycznymi byli: ACISA, APM, CE-Traffic, Elektronika i Telematyka Drogowa, iKOM, Krakowskie Zakałady Automatyki oraz KZA Przedsiębiorstwo Automatyki i Telekomunikacji. Fotorelacja z seminarium tutaj.