Cała treść

Kompleksowe badanie ruchu w Małopolsce

W październiku w Małopolsce rozpocznie się kompleksowe badanie ruchu i zachowań komunikacyjnych mieszkańców. W jego ramach ankieterzy zapukają do drzwi Małopolan, przy drogach krajowych i wojewódzkich przeprowadzą krótkie wywiady z kierowcami, a także porozmawiają z pasażerami w środkach transportu zbiorowego.  Prowadzone w województwie małopolskim badanie będzie pierwszym badaniem ruchu w Polsce przeprowadzanym na tak dużą skalę. Na jego podstawie powstanie m.in. plan transportowy dla regionu. Uzyskane dzięki przedsięwzięciu dane posłużą do zdiagnozowania rzeczywistych potrzeb przewozowych mieszkańców naszego regionu, zostaną do wykorzystane do efektywniejszego zarządzania całym systemem transportu na terenie województwa, a także planowania rozbudowy sieci dróg i całego transportu zbiorowego.
Jak podkreślił na dzisiejszej konferencji prasowej wicemarszałek Roman Ciepiela, choć opracowanie planu transportowego to obowiązek nałożony na samorząd, władze regionu podchodzą do niego z dużą nadzieją. ‘’Liczymy, że wyniki badań przyczynią się do poprawy transportu w Małopolsce, że będzie on lepszej jakości, bardziej zintegrowany i spełniający oczekiwania mieszkańców województwa’’ – powiedział wicemarszałek Roman Ciepiela.
Kompleksowe badania ruchu zlecił Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, a za jego realizację odpowiedzialne jest konsorcjum naukowo-badawcze, którego liderem jest Politechnika Krakowska. Efektem pracy konsorcjum będą dwie prace badawczo-rozwojowe pn: „Opracowanie metodyki tworzenia planu transportu publicznego dla województwa małopolskiego” oraz „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w województwie małopolskim”.
Piesi, rowerzyści, pasażerowie komunikacji publicznej oraz osoby zmotoryzowane zostaną zapytani m.in. o potrzeby przewozowe oraz dotychczasowy wybór środków transportu. Kluczowy element kompleksowych badań ruchu będą stanowić badania ankietowe zachowań komunikacyjnych mieszkańców Małopolski, przeprowadzane przez ankieterów w losowo wybranych gospodarstwach domowych. Jak podkreśla prof. Andrzej Rudnicki, kierownik Katedry Systemów Komunikacyjnych Politechniki Krakowskiej badania prowadzone na skalę całego województwa wymagają innego podejścia, niż  do tej pory przeprowadzane w skali miast  podobne badania.
W sumie zrealizowanych zostanie 4,4 tysiąca wywiadów. Ankiety realizowane będą również w środkach transportu zbiorowego, ze szczególnym uwzględnieniem przewozów kolejowych. Równocześnie wykonywane będą badania kordonowe oraz ekranowe użytkowników transportu indywidualnego i zbiorowego. Badania będą prowadzone w 28 punktach Małopolski, zlokalizowanych na granicach powiatów przy drogach krajowych i wojewódzkich. Kierowcom i pasażerom zadane zostaną krótkie pytania m.in.: skąd jadą, jaki jest cel ich podróży i jak często podróżują. Dodatkowo we wspomnianych lokalizacjach przeprowadzone będą pomiary natężenia ruchu, jego struktury rodzajowej oraz napełnienia środków publicznego transportu zbiorowego.
’Badania ankietowe są anonimowe i nie zabierają wiele czasu. Ankieterzy, którzy zapukają do drzwi mieszkańców będą mieli specjalne identyfikatory i list przewodni od marszałka województwa. – Ankieterzy to osoby posiadające odpowiednie certyfikaty, które mają doświadczenie w przeprowadzaniu tego typu wywiadów’’ – tłumaczył dr Andrzej Szarata z Katedry Systemów Komunikacyjnych Politechniki Krakowskiej. ‘’Pytania skierowane do uczestników badania nie będą zawierały żadnych pytań osobistych, a pytanie określające cel podróży osób ankietowanych ma na celu ustalenie jedynie, czy podróż jest odbywana w celu służbowym, rekreacyjnym, czy zawodowym oraz ocenę wybranego środka transportu’’ – podkreślił dr Andrzej Szarata.
Na drogach badania przeprowadzać będą osoby uprawnione do kierowania ruchem, specjalnie oznakowane.  Kierujący pojazdami powinni dostosować się do znaków i poleceń osób kierujących ruchem w miejscach wykonywania badań – wybrani kierowcy będą proszeni o zjechanie do odpowiednio przygotowanej zatoki i udzielenie odpowiedzi na kilka krótkich pytań.
Plan transportowy jest nowym dokumentem w polskim systemie prawnym. Zgodnie z ustawą z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym mają go opracować jednostki samorządowe, m.in. województwa. Zakres ogólny dokumentu określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 25 maja 2011 r. Jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek uchwalenia pierwszego planu transportowego w ciągu 3 lat od wejścia w życie ustawy. Zgodnie z harmonogramem projekt dokumentu dla Województwa Małopolskiego powstanie do końca 2013 r.

 

(Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego)