Cała treść

INVOLVE – ZTM rozpoczyna kolejny projekt unijny

Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie został zaproszony do udziału w kolejnym projekcie Unii Europejskiej – INVOLVE. Projekt INVOLVE (ang. Involving the Private Sector in Mobility Management), czyli  „Zaangażowanie sektora prywatnego w zarządzanie mobilnością” będzie realizowany w latach 2012-2014 w ramach programu INTERREG IVC. Głównym założeniem  przedsięwzięcia jest dostarczenie lokalnym i regionalnym samorządom dobrych praktyk oraz narzędzi w zakresie współpracy z sektorem prywatnym w celu rozwiązania problemów transportowych.
Zrównoważona mobilność jest priorytetem Unii Europejskiej, bowiem  może istotnie przyczynić się do obniżenia poziomu zanieczyszczenia powietrza i do poprawy jakości życia w miastach. Osiągnięcie tych celów nie jest możliwe bez prowadzenia efektywnej polityki transportowej przez samorządy lokalne. Aby ta polityka przyniosła rezultaty, konieczne jest zaangażowanie sektora prywatnego – pracodawców, deweloperów, zarządców i właścicieli nieruchomości, w których codziennie przebywa duża liczba osób, czyli np. centra handlowe, zespoły biurowców, miejsca rozrywki. Są już w Europie regiony, które opracowały dobrze działające praktyki współpracy lokalnych i regionalnych władz z sektorem prywatnym w zakresie rozwiązywania problemów związanych z mobilnością, jednak nie są one szerzej znane i stosowane. Celem projektu INVOLVE jest identyfikacja tych dobrych praktyk i wdrożenie u każdego z partnerów co najmniej jednej z nich, a także promocja zidentyfikowanych, dobrze działających rozwiązań.
Projekt realizuje 12 partnerów. Są wśród nich zarówno zarządy transportu publicznego dużych obszarów metropolitalnych, takich jak Madryt, Birmingham Frankfurt nad Menem, jak i samorządy mniejszych miast, np. holenderskie miasto Roermond, litewska Kłajpeda, włoskie Livorno oraz Reggio Emilia czy 9. dzielnica czeskiej Pragi. Partnerami projektu są także całe regiony: Podravje w Słowenii (stolica: Maribor) oraz Makedonia w Grecji (stolica: Saloniki). Zróżnicowanie partnerów, zarówno co do wielkości, jak i położenia zapewnia optymalną równowagę w wymianie doświadczeń. Dodatkowo, partnerem wspierającym jest Uniwersytet Erasmus w Rotterdamie (Holandia).
Projekt INVOLVE jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG IVC. Budżet projektu to 1,85 mln euro, z czego 85 tys. euro otrzyma ZTM. Dofinansowanie Unii Europejskiej w przypadku polskiego partnera wynosi aż 85 proc. wszystkich kosztów.

(Źródło: Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie)