Cała treść

Konsultacje społeczne: miejski wymiar polityki transportowej UE

Komisja Europejska pragnie zbadać w jaki sposób ukierunkować działania na poziomie UE, by przyczynić się do poprawy jakości zrównoważonego transportu miejskiego oraz mobilności dla wszystkich użytkowników w 27 państwach członkowskich UE. Komisja przygotowuje się do wdrożenia planu działania na rzecz mobilności w miastach. Opinia w sprawie realizacji planu działania, w tym konsultacji z zainteresowanymi stronami, jest w toku, a  raport końcowy zostanie dostarczony w pierwszym półroczu 2013 roku.
Konsultacje publiczne w sprawie przyszłego rozwoju miejskiego wymiaru polityki transportowej UE rozpoczęły się 17 września 2012 r. i będą otwarte przez 12 tygodni, do 10 grudnia 2012 roku. Konsultacje społeczne przywiązują dużą wagę do inicjatyw dotyczących zintegrowanego transportu miejskiego przedstawionych w Białej Księdze Transportu, w tym zrównoważonych planów mobilności w miastach, systemów ograniczenia dostępu na drogach miejskich, opłat i logistyki miejskiej.
Wyniki konsultacji oraz przegląd planu działania na rzecz mobilności w miastach będzie stanowił podstawę dla przyszłego komunikatu dotyczącego  wymiaru miejskiego polityki transportowej UE w 2013 roku. W komunikacie tym Komisja zbada również inicjatywy dotyczące zintegrowanego transportu miejskiego. Komunikat będzie stanowić wsparcie dla rozwoju zrównoważonych planów mobilności w miastach.

(Źródło: ELTIS)