Cała treść

Prosta droga do rozwoju infrastruktury Jubileuszowa edycja X Targów Budownictwa Drogowego, Kolejowego oraz Zarządzania Ruchem „Infrastruktura”

Salon Maszyn Budowlanych EuroMasz oraz Salon Kolejowy to tylko niektóre z nowości tegorocznej, jubileuszowej edycji X Targów Budownictwa Drogowego, Kolejowego oraz Zarządzania Ruchem „Infrastruktura”. Imprezie tradycyjnie towarzyszyć będzie szereg interesujących wydarzeń merytorycznych, poruszających najbardziej aktualne zagadnienia z branży. Targi odbędą się w dniach 23-25 października 2012, w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska przy ul. Marsa 56c w Warszawie. Tegoroczną edycję Targów „Infrastruktura” swoim Patronatem Honorowym objął Sławomir Nowak – Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Targi „Infrastruktura” to jedna z najważniejszych i najwszechstronniejszych imprez w Polsce poświęconych tej tematyce. Targi to doskonała okazja na podsumowanie roku dla środowisk zainteresowanych rozwojem infrastruktury w naszym kraju, ale również do snucia planów na kolejne miesiące. To tu spotykają się przedstawiciele sektora publicznego w tym m.in. zarządcy dróg wszystkich poziomów, administracji rządowej i samorządów, a także eksperci i przedsiębiorcy związani z branżą drogową, kolejową, bezpieczeństwem ruchu drogowego, zajmujący się produkcją i dystrybucja maszyn budowlanych oraz wiele innych podmiotów z branży.
Uczestnictwo w targach daje możliwość zbadania rynku i nawiązania bezpośrednich kontaktów handlowych z inwestorami zastępczymi, wykonawcami i dostawcami rozwiązań infrastrukturalnych.
Poszerzona ekspozycja
Tradycyjnie na targach „Infrastruktura” zaprezentują się firmy wykonawcze i usługowe, a także producenci i dystrybutorzy maszyn i urządzeń budowlanych, kruszyw oraz surowców wykorzystywanych do budowy dróg i autostrad. Ponadto swoją ofertę przedstawią dostawcy rozwiązań, technologii i osprzętu z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania ruchem drogowym w tym oznakowania pionowego i poziomego, oświetlenia a także rozwiązań ITS czy też systemów monitoringu i bezpieczeństwa w transporcie miejskim. Wyróżniające się oferty nagrodzone zostaną w prestiżowym konkursie na najlepszy produkt targowy.
Po raz pierwszy cały segment ekspozycji poświecony zostanie tematyce kolejowej. W Salonie Kolejowym swoją ofertę szerokiej publiczności zaprezentują firmy i instytucje zajmujące się tą dziedziną.
Kolejną nowością dla zwiedzających jest I Salon Maszyn Budowlanych, który dla wystawców będzie doskonałą okazją do prezentacji najnowszych, zaawansowanych technologicznie maszyn budowlanych, a także pojazdów oraz sprzętu wykorzystywanego do budowy infrastruktury miejskiej, drogowej i kolejowej. W ramach Salonu EuroMasz zaplanowane są plenerowe pokazy urządzeń budowlanych z udziałem wystawców targowych. Organizatorzy targów „Infrastruktura” chcą, aby Salon stał się nie tylko miejscem spotkań biznesowych i prezentacji oferty handlowej, ale również platformą szkoleniową i integrującą całą branżę.
Targi dla profesjonalistów
Targi „Infrastruktura” to impreza branżowa, która ma na celu pomoc w nawiązaniu interesujących kontaktów biznesowych i wytypowanie potencjalnych partnerów do przyszłej współpracy. Środowisko odwiedzające targi to zarówno osoby reprezentujące władze oraz instytucje rządowe i samorządowe odpowiadające za projekty realizowane w zakresie infrastruktury miejskiej i drogowej, jak i firmy i inwestorzy prywatni angażujący się w różnego rodzaju inwestycje.
Przejeżdżają tu również osoby, które chcą zapoznać się z najnowszymi trendami i nowatorskimi rozwiązaniami stosowanymi w branży, w tym między innymi podmioty prowadzące lub planujące rozpoczęcie budowy lub modernizacji infrastruktury drogowej czy miejskiej. Goście nierzadko poszukują tu również kontaktów z architektami krajobrazu, projektantami zieleni, jak również przedsiębiorstwami zajmującymi się wyposażeniem obiektów użyteczności publicznej.
Wiedza wprost od ekspertów
Targi „Infrastruktura” powstały nie tylko jako miejsce promocji oferty wystawców związanych z infrastrukturą, ale również jako platforma wymiany wiedzy i doświadczeń. Każdego roku imprezie towarzyszą prestiżowe seminaria, wykłady i prelekcje dla profesjonalistów, które są gwarancją obecności właściwych odbiorców.
Organizatorzy targów dokładają wszelkich starań, aby program wydarzeń merytorycznych  dotyczył najbardziej aktualnych problemów branży, podpowiadał nowe pomysły i ciekawe rozwiązania, a także popularyzował najnowsze światowe trendy w dziedzinie infrastruktury.
Już dziś wiadomo, że w związku z powołaniem do życia Salonu Kolejowego, odbędzie się konferencja związana z tą tematyką.
Patronaty i współpraca
O prestiżu wydarzenia, bez wątpienia świadczą znakomite Patronaty Honorowe, udzielane Targom „Infrastruktura”. Jubileuszową, dziesiątą edycję imprezy wpierają: Sławomir Nowak – Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Sejmowa Komisja Infrastruktury. Patronatów udzieliły również: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Główny Inspektorat Transportu Drogowego oraz Urząd Transportu Kolejowego,
Ponadto w przygotowanie merytoryczne targów zaangażowane są najważniejsze organizacje i instytucje działające na rzecz rozwoju infrastruktury w Polsce. Targi „Infrastruktura2012 ”uzyskały Patronaty Merytoryczne: Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Instytutu Kolejnictwa, Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa oraz Polskiego Kongresu Drogowego. Dodatkowo organizatorzy targów nawiązali Współpracę Merytoryczną z: Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inżynierii Komunikacyjnej “IKKU” Sp. z o. o., Komitetem Transportu Polskiej Akademii Nauk, Mazowiecką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa, Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracowników Służby BHP, Stowarzyszeniem Inteligentne Systemy Transportowe ITS Polska, Unią Metropolii Polskich, Wydawcą Portalu RynekInfrastruktury.pl oraz Związkiem Miast Polskich.

Więcej informacji na www.infrastruktura.info