Cała treść

Obwodnica Olsztynka gotowa

Od 29 września br. kierowcy mogą  jeździć obwodnicą Olsztynka w ciągu drogi S51. Łącznie z 3-kilometrowym odcinkiem drogi ekspresowej S7 udostępniono do ruchu ok. 9 km nowej dwujezdniowej drogi ekspresowej. Obwodnica jest elementem zadania pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej nr 7 na odcinku Olsztynek – Nidzica (km 175+800 do km 203+600) wraz z obwodnicą Olsztynka w ciągu drogi krajowej nr 51 (km 109+500 do km 115+500)” budowaną w systemie „Projektuj i Buduj”. Termin zakończenia prac na całym kontrakcie obejmującym 31,3 km drogi ekspresowej to 8 listopada br.
Obwodnica ma swój początek w Ameryce i dalej biegnie jako droga dwujezdniowa (po dwa pasy w każdym kierunku) nowym śladem w kierunku miejscowości Sudwa. Długość obwodnicy wynosi 5,7 km. Droga S51 posiada całkowicie bezkolizyjny przebieg i jest odcięta od przyległego układu drogowego. Wjazd na nią odbywać się będzie tylko poprzez węzły:
•     węzeł „Olsztynek – Wschód” typu WB (półkoniczyna z pętlami naprzeciwległymi)  zlokalizowany na  przecięciu z drogą powiatową nr 1425N;
•     węzeł „Olsztynek – Zachód” na przecięciu dróg S7, S51 i DO-l (po śladzie istniejącego przebiegu DK7).
Nad drogą S51 wykonano 5 wiaduktów drogowych oraz estakadę nad doliną rzeki Jemiołówki o długości ok. 330 m stanowiącą jednocześnie przejście dla małych zwierząt. W celu zabezpieczenia przed hałasem okolicznych domów wykonane będą ekrany akustyczne  o łącznej długości ok. 1,1 km.
Budowa drogi ekspresowej S7 wraz z obwodnicą Olsztynka w ciągu drogi S51 jest inwestycją finansowaną z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość kontraktu wynosi ponad 1,185 mld zł, całkowita wartość projektu, obejmująca oprócz robót budowlanych dokumentację, nabycie gruntów to ponad 1,4 mld zł. Dofinansowanie z POIiŚ to kwota 682,5 mln zł.

(Źródło: GDDKiA)