Cała treść

Powstał plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Olsztynie

ZKM w Olsztynie przystąpił w maju br. do prac związanych z opracowaniem planu transportowego poprzez zebranie materiałów niezbędnych do jego opracowania. Efektem prac jest projekt planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Olsztyna na lata 2012-2027.Cele szczegółowe niniejszego planu transportowego obejmują:

  • zaplanowanie sieci komunikacyjnej, na której będą realizowane przewozy o charakterze użyteczności publicznej;
  • zidentyfikowanie potrzeb przewozowych;
  • określenie zasad finansowania usług przewozowych;
  • określenie preferencji dotyczących wyboru rodzaju środków transportu;
  • ustalenie zasad organizacji rynku przewozów;
  • określenie standardów usług przewozowych użyteczności publicznej;
  • organizację systemu informacji dla pasażerów.

Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego w Olsztynie i w gminach ościennych, objętych obsługą organizatora, zakłada funkcjonowanie oraz rozwój nowoczesnego i proekologicznego transportu zbiorowego, spełniającego oczekiwania pasażerów – w sposób tworzący z tego transportu realną alternatywę dla podróży realizowanych własnym samochodem osobowym.
Projekty przewidziane do realizacji w ramach Zintegrowanego Plan Rozwoju Transportu Publicznego to m.in. wprowadzenie systemu inteligentnego zarządzania ruchem z priorytetem dla komunikacji zbiorowej i utworzenie centrum zarządzania ruchem w latach 2007-2013 oraz budowa wydzielonych pasów ruchu dla pojazdów transportu publicznego.

(Źródło: Zarząd Komunikacji Miejskiej w Olsztynie)