Cała treść

Spotkanie sieci stowarzyszeń ITS w Dublinie

W dniach 8 – 9 listopada br. w Dublinie odbędzie się spotkanie sieci stowarzyszeń ITS (Network of National ITS Associations). Celem spotkania jest omówienie kluczowych zagadnień z zakresu implementacji Systemów ITS w poszczególnych krajach, realizacji strategii ich wdrożenia oraz wspólna wymiana informacji pomiędzy krajami członkowskimi. Przedstawicielem ITS POLSKA  na spotkaniu będzie Krzysztof Modelewski.