Cała treść

XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Telematyka Systemów Transportowych”

Już za tydzień (10 – 13 października br.) odbędzie się XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Telematyka Systemów Transportowych” TST’12, z uroczystym rozpoczęciem w Katowicach i kontynuacją w Ustroniu. Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia związane z inteligentnymi systemami transportowymi i ich wykorzystaniem w każdej z form transportu: drogowym, morskim, kolejowym i lotniczym. Konferencja TST zyskała grono znamienitych uczestników z całej Polski oraz liczne grono gości z zagranicy. Na konferencję przyjeżdżają przedstawiciele ministerstw i szczebla samorządowego, ośrodków naukowych związanych z transportem, ośrodków akademickich oraz europejskich organizacji pozarządowych.
Organizatorzy konferencji zapraszają do współpracy wszystkich, którzy chcieliby zaprezentować swoje osiągnięcia w dziedzinach związanych z tematyką konferencji. Więcej informacji na temat konferencji tutaj.