Cała treść

Inwestycje transportowe lokomotywą gospodarki – fotorelacja z Kongresu Drogowego

3 października br. w   Hotelu Radisson Blu Sobieski  w Warszawie obradował Kongres Drogowy. Patronat honorowy nad imprezą objęło Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Organizatorami kongresu byli Polski Kongres Drogowy, Zespół Doradców Gospodarczych TOR – wydawca portalu RynekInfrastruktury.pl oraz Polski Związek Pracodawców Budownictwa. Patronat medialny nad imprezą objęły liczne media w tym Przegląd- ITS. Wśród partnerów merytorycznych znaleźli się m.in.:  IBDiM, ITS, KIG oraz ITS POLSKA. W ramach kongresu odbyły się trzy główne debaty: ‘’Gospodarka, rozwój regionów, rynek pracy, infrastruktura – zależności, Jak sfinansować rozwój polskiej infrastruktury drogowej po 2013  roku?’’, ‘’System prawny a proces rozwoju infrastruktury. Relacje inwestor – wykonawca’’, ‘’Gdzie naprawić błędy?, a także cztery debaty równoległe: ‘’Koszty dostępu do drogi i  konsekwencje dla gospodarki. Przyszłość inteligentnych systemów transportowych w Polsce’’, ‘’Bezpieczeństwo ruchu drogowego w kontekście rozwoju motoryzacji i infrastruktury, ‘’Ustrój drogowy w Polsce. Finansowanie, organizacja i rozwój dróg samorządowych’’, ‘’Technologie i materiały stosowane przy budowie dróg a innowacyjność i koszty realizacji inwestycji’’. Przedstawicielem ITS POLSKA na Kongresie Drogowym był Marek Litwin, który był także jednym z uczestników debaty ‘’Koszty dostępu do drogi i  konsekwencje dla gospodarki. Przyszłość inteligentnych systemów transportowych w Polsce’’. Poniżej przedstawimy Państwu fotorelację z imprezy.

Michał Kobosko - redaktor naczelny ''Wprost'' w roli gospodarza Kongresu Drogowego;

''Tylko razem można coś zrealizować'', ''Wyzwanie dotyczące polskich dróg jest wciąż przed nami'', ''Należy wyciągnąć wnioski ze zrealizowanych projektów, by w przyszłości mogły być bardziej efektywne'' - mówili podczas otwarcia kongresu Zbigniew Kotlarek - prezes zarządu Polskiego Kongresu Drogowego, Henryk Klimkiewicz - prezes zarządu ZDG TOR oraz Marek Michałowski - prezes zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa;

''Mam nadzieję, że Kongres Drogowy będzie dobrą platformą rzetelnej, fachowej i uczciwej wymiany opinii...'' - powiedział Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomir Nowak. ''...Jestem pewien, że Polska jeszcze przez wiele lat będzie największym placem budowy w Europie.'' – dodał w wystąpieniu minister;

''W Polsce brakuje spójnej wizji dotyczącej rozwoju sieci dróg, a także włączenia polskiego systemu transportowego do systemu unijnego'' - mówiła w swoim wystąpieniu prof. dr hab. Halina Brdulak z SGH

Uczestnicy debaty otwierającej kongres ''Gospodarka, rozwój regionów, rynek pracy, infrastruktura - zależności'';

''Poziom inewstycji w Polsce w ostatnich latach był jednym z najwyższych w Europie. Należy zastanowić się czy gospodarka jest w stanie wydać więcej na inwestycje infrastrukturalne i czy spowoduje to zrównoważony rozwój kraju?'' - mówił podczas Kongresu Drogowego Olgierd Dziekoński - sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP;

''W krótkim okresie inwestycje infrastrukturalne dają potężny impuls rozowjowi gospodarki ale w dłuższym okresie oddziałują na wzrost tylko pośrednio'' - przekonywał Janusz Jankowiak Ekonomista Polskiej Rady Biznesu;

Uczestnicy debaty ''Jak sfinansować rozwój polskiej infrastruktury drogowej po 2013r.?'';

''Polska wciąż jest największym placem budowy, a tym samym największym beneficjentem UE. Musimy znaleźć alternatywne źródła fiansowania. Należy uruchomić PPP.'' - mówił podczas Kongresu Drogowego Lech Witecki dyrektor generalny GDDKiA;

Marek Litwin - Prezes ITS POLSKA wśród pozostałych uczestników debaty ''Koszty dostępu do drogi i konsekwencje dla gospodarki. Przyszłość inteligentnych systemów transportowych w Polsce.'';

''Podstawową funkcją nowego systemu poboru opłat miało być generowanie przychodów, które przeznaczone będą na nowe drogi i remonty,W tym zakresie system zdał egazamin, na przełomie roku przyniesie zyski'' - mówiła Magdalena Jaworska - zastępca dyrektora generalnego GDDKiA;

''System viaTOLL jest ogromnym źródłem informacji, które są niezbędne dla prawidłowego zarządzania ruchem i pozwalają na weryfikację planów inwestycyjnych...'' - przekonywał w swoim wystąpieniu Marek Cywiński - prezes zarządu Kapsch Telematic Services;

''Odpowiedź na problemy zatłoczenia nie może być ograniczona do tradycyjnych metod, takich jak, między innymi, rozbudowa istniejącej infrastruktury transportu drogowego. Innowacja odegra główną rolę w znalezieniu odpowiednich rozwiązań dla Unii'' - cytował dyrektywe UE ws. ram wdrażania ITS Marek Liwin;

Uczestnicy ostatniej debaty kongresu ''Bezpieczeństwo ruchu drogowego w kontekście rozwoju motoryzacji i infrastruktury.'';

''Zadaniem GDDKiA jest dostarczenie i utrzymanie produktu jakim jest funkcjonalna i bezpieczna sieć dróg krajowych'' - zapewniał w swoim wystąpieniu Andrzej Maciejewski - zastępca dyrektora generalne GDDKiA.