Cała treść

Kongres Drogowy – relacja

3 października br. w Hotelu Hotel Radisson Blu Sobieski w Warszawie odbył się Kongres Drogowy.  Patronat honorowy nad imprezą objęło Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Kongres  zorganizowany był przez Polski Kongres Drogowy, Zespół Doradców Gospodarczych TOR – wydawcę portalu RynekInfrastruktury.pl oraz Polski Związek Pracodawców Budownictwa. Przedstawicielem ITS POLSKA na kongresie był Marek Litwin, który brał także udział w debacie ‘’Koszty dostępu do drogi i  konsekwencje dla gospodarki. Przyszłość inteligentnych systemów transportowych w Polsce’’. Tegoroczny Kongres Drogowy stał się platformą rzetelnej, fachowej i uczciwej wymiany opinii,  a także refleksji nad problemami branży. W ramach imprezy odbyły się trzy główne debaty: ‘’Gospodarka, rozwój regionów, rynek pracy, infrastruktura – zależności, Jak sfinansować rozwój polskiej infrastruktury drogowej po 2013  roku?’’, ‘’System prawny a proces rozwoju infrastruktury. Relacje inwestor – wykonawca’’, ‘’Gdzie naprawić błędy?, a także cztery debaty równoległe: ‘’Koszty dostępu do drogi i  konsekwencje dla gospodarki. Przyszłość inteligentnych systemów transportowych w Polsce’’, ‘’Bezpieczeństwo ruchu drogowego w kontekście rozwoju motoryzacji i infrastruktury, ‘’Ustrój drogowy w Polsce. Finansowanie, organizacja i rozwój dróg samorządowych’’, ‘’Technologie i materiały stosowane przy budowie dróg a innowacyjność i koszty realizacji inwestycji’’.
Tematy poruszane podczas kongresu dotyczył przede wszystkim takich kwestii jak: straty polskiej gospodarki wynikające z niezrealizowanych na czas inwestycji drogowych, oddziaływanie inwestycji i środków UE na polski PKB, skąd brać fundusze na remonty dróg, finansowanie, rozwój i problemy z drogami samorządowymi, procesy przetargowe – czy zmieniać prawo, bezpieczeństwo ruchu drogowego a rozwój motoryzacji, przyszłość inteligentnych systemów transportowych w Polsce oraz ich  rola w rozwoju nowoczesnego i konkurencyjnego rynku transportu.
Wśród gości imprezy znaleźli się m.in. : Sławomir Nowak – Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Lech Witecki – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, Zbigniew Kotlarek, Prezes Zarządu – Polski Kongres Drogowy, Marek Litwin Prezes Stowarzyszenia Inteligentne Systemy Transportowe „ITS Polska”, Janusz Jankowiak – Ekonomista Polskiej Rady Biznesu, Janusz Rymsza – Zastępca Dyrektora Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Tomasz Połeć – Generalny Inspektor GITD, dr inż. Andrzej Wojciechowski – Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego, Maciej Mosiej – Sekretarz, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Olgierd Dziekoński – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP.
Partnerzy merytoryczni wydarzenia to: Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA, Związek Powiatów Polskich, Instytut Transportu Samochodowego, Polski Związek Producentów Kruszyw, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego, Krajowa Izba Gospodarcza, Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Stowarzyszenie Producentów Cementu, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Patronat medialny nad Kongresem Drogowym objęły liczne media, w tym Przegląd – ITS. Fotorelacja z kongresu tutaj.