Cała treść

Wyższe opłaty dla samochodów ciężarowych w Danii

Duńskie Ministerstwo Podatków opublikowało 5 października br. wskazówki dotyczące Programu Poboru Opłat. Zgodnie z sugestiami zawartymi w programie samochody ciężarowe powinny ponosić wyższe niż w chwili obecnej opłaty za zużywanie dróg oraz wpływ na środowisko. Przychody uzyskane z programu w przyszłości mają być przeznaczone na  finansowanie duńskiej reformy podatkowej, a także Zielonej Umowy o transporcie z 2009 r.