Cała treść

Śniadanie biznesowe członków ITS POLSKA!

Wczoraj, 9 października br. w Hotelu Le Meridien Bristol w Warszawie odbyło się śniadanie biznesowe członków ITS POLSKA. Gościem honorowym spotkania był Poseł Stanisław Żmijan – Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury. W spotkaniu udział wzięli także: Marek Litwin – ITS POLSKA, Marek Kaszuba – Hewlett Packard, Waldemar Chmielewski  – Egis Project Polska, Dariusz Obcowski – Siemens,  Piotr Dąbrowski – Acisa, Jarosław Teterycz – Videoradar oraz Krzysztof Modelewski – OpenSky Systems&Services.
’Nie rozwiążemy problemów związanych z dużym natężeniem ruchu bez technologii i innowacji, rozbudowa infrastruktury drogowej nie wystarczy …’’ – mówił podczas spotkania Stanisław Żmijan – Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury.
Uczestnicy spotkania dyskutowali na tematy związane z trudnościami jakie spotykają podczas procedur zamówień publicznych na Inteligentne Systemy Transportowe, w szczególności został poruszony temat wyboru wykonawców w przetargach oraz dokładności opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Nakreślony został problem braku dialogu konkurencyjnego oraz trudności w realizacji przedsięwzięć opartych o Partnerstwo Publiczno Prywatne (PPP). Ożywiona dyskusja i konstruktywne propozycje rozwiązań istniejących problemów zostaną wkrótce przedstawione  wszystkim członkom Stowarzyszenia ITS Polska i złożone na ręce Posła  Stanisława Żmijana z  Komisji Infrastruktury.