Cała treść

Rozpoczęto konsultacje społeczne nowych projektów indywidualnych dla sektora transportu, Programu Infrastruktura i Środowisko

9 października 2012 roku rozpoczęły się konsultacje społeczne nowych projektów indywidualnych dla Programu Infrastruktura i Środowisko. Konsultacje potrwają do 23 października 2012 roku. Na podstawie punktu 20. Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych, Instytucja Zarządzająca POIiŚ podjęła decyzję o dodatkowej aktualizacji Listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Bieżący proces aktualizacji dotyczy wyłącznie sektora transportu.
Z uwagi, że Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Instytucja Pośrednicząca odpowiedzialna za realizację obszaru transportu Programu Infrastruktura i Środowisko), zaproponowało nowe projekty indywidualne do umieszczenia na liście, Instytucja Zarządzająca POIiŚ podjęła decyzję o rozpoczęciu konsultacji społecznych tych propozycji.
Celem konsultacji społecznych jest zebranie opinii i uwag na temat propozycji 52 nowych projektów indywidualnych.  Wykaz nowych projektów proponowanych do umieszczenia na Liście projektów indywidualnych tutaj.

(Źródło: POIiŚ)