Cała treść

Warsztaty w zakresie wykorzystania Europejskiej Architektury Inteligentnych Systemów Transportowych FRAME

W dniu 21 października 2012 r.  w Wiedniu odbędą się warsztaty w zakresie wykorzystania Europejskiej Architektury Inteligentnych Systemów Transportowych FRAME. Celem seminarium jest zapoznanie uczestników z architekturą ITS, w tym czym jest architektura, jak wygląda proces jej opracowywania (definicja granic, poziom szczegółowości), jakie są korzyści z niej płynące. Podczas warsztatów uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z procesem wspomagania tworzenia architektury ITS oraz usługami z nią związanymi. Podczas warsztatów zostaną przedstawione narzędzia wspomagające proces tworzenia architektury wraz z omówieniem i przedstawieniem przykładów dotyczących praktycznych aspektów wdrożenia architektury ITS, takich jak analiza potrzeb użytkowników, analiza kosztów i korzyści wraz z analizą ryzyka.
Głównymi prowadzącymi seminarium i warsztaty będą A eksperci z tej tematyki: Peter Jesty i Richard Bossom biorący, od połowy lat ’90, udział w pracach nad tworzeniem Europejskiej Architektury ITS (FRAME), która po raz pierwszy została opublikowana w 2000 r.

(Źródło: frame-online)